NOW() ORDER BY expires ASC"); //$countonline=mysql_num_rows($online); //out("SELECT value FROM settings WHERE name='maxonline'","maxonline"); //if ($maxonlinevalue<$countonline) { // sql("UPDATE settings SET value='$countonline' WHERE name='maxonline'"); //} // #################### INCLUDEJ HEADER ################# require servisheader; // #################### INCLUDEJ CENTER ################# require servislogo; require servisleft; //preveri, da user nima starih dolgov [knjiznjica check.php] //$isblocked = blockade(); //če ni blokade, izpiši vsebino //if (!$isblocked) { //ce get[a] obstaja IN ce obstaja datoteka get[a].php, ce get[a]ju odrezemo pike in posevnice ven getin('a'); if ($ina && is_file(servis."/".onlyletter($ina).".php")) { require servis."/".$ina.".php"; } else { require servisfirst; } //} require servisright; echo "\n\n"; // // #################### INCLUDEJ OKVIR ################# require servistop; // #################### INCLUDEJ FOOTER ################# require servisfooter; ?>