Bobri in Bobrovke

Tu živi bobrova družina, ki šteje 12 malih bobrov in 3 velike bobre. To so Veliki bober Pip in Veliki bobrovki Glo in Kea.